11 Kas

Cehennemle ile ilgili Sözler

Cehennem ile ilgili sözler sayfamızda cehenneme ilgili söylenmiş sözleri ve cehennemle ilgili ayetleri bulabileceksiniz. Buyrun cehennemle ilgili sözler;

Cennetin de cehennemin de anahtarı kılıçtır. Hadis-i Şerif

Cennet’in iyileştiremeyeceği hiçbir acı yoktur dünyada. Moore

Dünyayı kendime Cehennem yaparak gökyüzündeki Cennet’i kazanmak istiyorum. Lord Byron

İçimizdeki cehennemin çektirdiği acıları ne kulak duyabilir ne de dil söyleyebilir. Lord Byron

Ya Rabbi! Biz dünyada güneşin sıcağına dayanamazken cehennemin hararetine nasıl dayanalım? Ömer B.Abdülaziz

Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir. Thomas Fuller

Cehenneme kalplerini günahlarla üşütenler girer. Abdulkadir Geylani

Cehennem dediğin dal odun yoktur herkes ateşini kendi götürür. Pir Sultan Abdal

Cennet güçlük ve zorluklarla Cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır. Hadis-i Şerif
Cennete giden yol dünyadaki vazifeleri başarmaktır. Pestalozzi

Cehennem ile ilgili ayetler şu şekildedir;
Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: “Bize Rabbimizin vadettiğini gerçek buldunuz mu?” Onlar da: “Evet” derler Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun” (7/44)

Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: “Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma” derler (7/47)

Burcun üstündeki adamlar kendilerini yüzlerinden tanıdıkları (ileri gelen birtakım) adamlara seslenerek derler ki: “Ne (güç ve servet) toplamış olmanız ne büyüklük taslamanız (istikbarınız) size bir yarar sağlamadı” (7/48)

Ateşin halkı cennet halkına seslenir: “Bize biraz sudan ya da Allah’ın size verdiği rızıktan aktarın” Derler ki: “Doğrusu Allah bunları inkâr edenlere haram (yasak) kılmıştır” (7/50)

Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı Onlar bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi ‘yok sayarak tanımadıkları’ gibi biz de bugün onları unutacağız (7/51)

Gerçek şu ki inkâr edenler (insanları) Allah’ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar Sonra bu onlara yürek acısı olacaktır sonra bozguna uğratılacaklardır İnkâr edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır (8/36)

Bu Allah’ın murdar olanı temizden ayırdetmesi; murdarı bir kısmını bir kısmı üzerinde kılıp tümünü biriktirerek cehenneme atması içindir İşte bunlar hüsrana uğrayanlardır (8/37)

Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün onların alınları böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve “İşte bu kendiniz için yığıp-sakladıklarınızdır; yığıp-sakladıklarınızı tadın” (denilecek) (9/35)

(Böylesinin) Önünde cehennem vardır ve (orada) irinli sudan içirilecektir (14/16)

Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramıyacak ona her yandan ölüm gelecek oysa ölmeyecek de Ardından daha katı bir azab olacak (14/17)

Azabın kendilerine geleceği gün (ile) insanları uyarıp-korkut ki (o gün) zulmedenler şöyle diyecekler: “Bizi yakın bir süreye kadar ertele ki Senin çağrına cevap verelim ve elçilere uyalım” Oysa daha önce kendiniz için hiç zeval yoktur diye and içenler sizler değil miydiniz? (14/44)

Ve hiç şüphe yok onların tümünün buluşma yeri cehennemdir (15/43)

Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır (15/44)

Ki melekler kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” diye teslim olurlar Hayır şüphesiz Allah sizin neler yaptığınızı bilendir (16/28)

Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür (16/29)

Kim çarçabuk olanı (geçici dünya arzularını) isterse orada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabuklaştırırız sonra ona cehennemi (yurt) kılarız; ona kınanmış ve kovulmuş olarak gider (17/18)

Ve de ki: “Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır Eğer onlar yardım isterlerse katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup-yakan bir su ile yardım edilirler Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir” (18/29)

Biz o gün bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakıvermişiz Sur’a da üfürülmüştür artık onların tümünü bir arada toparlamışız (18/99)

Ve o gün cehennemi inkâr edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz (18/100)

İnkâr edenler Beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Gerçekten Biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız (18/102)

De ki: “Kim sapıklık içindeyse Rahman ona süre tanıdıkça tanır; kendilerine va’dedileni -ya azabı veya kıyamet saatini- gördükleri zaman artık kimin yeri (makam mevki) daha kötü kimin askeri- gücü daha zayıfmış öğreneceklerdir” (19/75)

Suçlu-günahkarları susamışlar olarak cehenneme süreceğiz (19/86)

Gerçekten siz de Allah’ın dışında taptıklarınız da cehennemin odunusunuz siz ona varacaksınız (21/98)

Orda kendileri için ‘kemikleri çatırdatan inlemeler’ vardır Onlar orda işitmezler de (21/100)

İşte bunlar çekişen iki gruptur Rableri konusunda çekiştiler İşte o inkâr edenler onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür (22/19)

Ne zaman ordan sarsıcı-üzüntüden çıkmak isterlerse oraya geri çevrilirler ve (onlara “Yakıcı azabı tadın” (denir) (22/22)

Artık kimin tartısı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir (23/102)

Kimin tartısı hafif gelirse işte onlar da kendi nefislerini hüsrana uğratanlar, cehennemde de ebedi olarak kalacak olanlardır (23/103)

Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar (etleri sıyrılmış olarak sırıtan) dişleriyle kalıverirler (23/104)

Ayetlerim size okunuyorken yalanlayanlar sizler değil miydiniz? (23/105)

Dediler ki: “Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi biz sapan bir topluluk imişiz” (23/106)

“Rabbimiz bizi (ateşin) içinden çıkar eğer yine (inkâra) dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz” (23/107)

Der ki: “Onun içine sinin ve benimle söyleşmeyin” (23/108)

Hayır onlar kıyamet-saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık (25/11)

(Ateş) Onları uzak bir yerden gördüğünde onlar bunun gazablı öfkesini ve uğultusunu işitirler (25/12)

Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada yok oluşu isteyip-çağırırlar (25/13)

Bugün bir yok oluşu çağırmayın birçok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın (25/14)

De ki: “Bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine va’dedilen ebedi cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır” (25/15)

İşte (ilahlarınız) sizin söylediklerinizi yalanladılar; bundan böyle (azabı) ne geri çevirmeye gücünüz yetebilir ne de bir yardıma Sizden kim zulmederse ona büyük bir azab taddırırız (25/19)

Melekleri görecekleri gün suçlu-günahkarlara bir müjde yoktur Ve o gün (melekler onlara) derler ki: “(Size sevinçli haber) Yasaktır yasak” (25/22)

Onların yaptıkları her işin önüne geçtik böylece onu savurulmuş toz zerreleri kılıverdik (25/23)

O yüzükoyun cehenneme doğru sürülüp-toplanacak olanlar; işte onlar yer bakımından çok kötü yol bakımından sapmış olanlardır (25/34)

(İbrahim) Dedi ki: “Siz gerçekten Allah’ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz Sonra kıyamet günü kiminiz kiminizi inkar edip-tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız yoktur” (29/25)

Ancak inkâr edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise; artık onlar da azab için hazır bulundurulurlar (30/16)

Fasık olanlar içinse artık onların da barınma yeri ateştir Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve onlara: “Kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın” denir (32/20)

İnkar edenlere gelince onlar için de cehennem ateşi vardır Onlar için ne karar verilir ki böylece ölüversinler ne de kendilerine onun azabından (bir şey) hafifletilir İşte biz her nankör olanı böyle cezalandırırız (35/36)

İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: “Rabbimiz bizi çıkar yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım” Size orda (dünyada) öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti Öyleyse (azabı) tadın; artık zalimler için bir yardımcı yoktur (35/37)

Kıyamet günü o kötü azabtan kendini yüzü ile kim koruyabilecek? Ve zalimlere “Kazandığınızı tadın” denmiştir (39/24)

Kıyamet günü Allah’a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok? (39/60)

İnkâr edenler cehenneme bölük bölük sevkedildiler Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi ki: “Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı (söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi mi?” Onlar: “Evet” dediler Ancak azab kelimesi kâfirlerin üzerine hak oldu (39/71)

Dediler ki: “İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından (içeri) girin Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür” (39/72)

İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür (40/76)

“Girin ona; artık ister sabredin ister sabretmeyin Sizin için birdir Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz” (52/16)

İşte bu suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir (55/43)

Onlar kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar (55/44)

İşte bu onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir (56/56)

İnkâr edenlere de ki: “Yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz” Ne kötü yataktır o (3/12)

Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün Yüzleri kapkara-kesilecek olanlara: “İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın” (denilir) (3/106)

Ayetlerimize karşı inkâra sapanları şüphesiz ateşe sokacağız Derileri yanıp döküldükçe azabı tadmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz Gerçekten Allah güçlü ve üstün olandır hüküm ve hikmet sahibidir (4/56)

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: “Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü’minlerden olsaydık” (6/27)

Rablerinin karşısında durdurulduklarında onları bir görsen: (Allah “Bu, gerçek değil mi?” dedi Onlar: “Evet, Rabbimiz hakkı için” dediler (Allah “Öyleyse inkâr edegeldikleriniz nedeniyle azabı tadın” dedi (6/30)

Onların tümünü toplayacağı gün: “Ey cin topluluğu insanlardan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz” (diyecek) İnsanlardan onların dostları derler ki: “Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık” (Allah) Diyecek ki: “Allah’ın dilediği dışta olmak üzere ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir” Şüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibi olandır bilendir (6/128)

(Allah) diyecek: “Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin” Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca en sonra yer alanlar en önde gelenler için: “Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse, ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler (Allah da “Hepsi için kat kattır Ancak siz bilmezsiniz” diyecek (7/38)

(Bu sefer) Önde gelenler, sonda yer alanlara diyecekler ki: “Sizin bize göre bir üstünlüğünüz yoktur kazandıklarınıza karşılık olarak azabı tadın” (7/39)

Şüphesiz, ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler Biz suçlu-günahkarları işte böyle cezalandırırız (7/40)

Onlar için, cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır Biz zulme sapanları işte böyle cezalandırırız (7/41)

O gün münafık erkekler ile münafık kadınlar iman edenlere derler ki: “(Ne olur) Bize bir bakın sizin nurunuzdan birazcık alıp-yararlanalım” Onlara: “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir nur arayıp-bulmaya çalışın” denilir Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir; onun iç yanında rahmet dış yanında o yönden azab vardır (57/13)

Ey inkâr edenler bugün özür beyan etmeyin Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz (66/7)

Öfkesinin-şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak Her bir grup içine atıldığında bekçileri onlara sorar: “Size bir uyarıcı gelmedi mi?” (67/8)

Onlar: “Evet” derler “Bize gerçekten bir uyarıcı geldi Fakat biz yalanladık ve: “Allah hiçbir şey indirmedi siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz dedik” (67/9)

Ve derler ki: “Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık” (67/10)

Böylece kendi günahlarını itiraf ettiler Çılgınca yanan ateşin halkına (Allah’ın rahmetinden) uzaklık olsun (67/11)

Onu Ben cehenneme sürükleyip-atacağım (74/26)

“Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?” (74/42)

Doğrusu biz kafirlere zincirler demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık (76/4)

Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir (78/21)

Şimdi tadın Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız; (78/30)

(Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi? (88/1)

O gün öyle yüzler vardır ki ‘zillet içinde aşağılanmıştır’ (88/2)

Çalışmış boşuna yorulmuştur (88/3)

Kızgın bir ateşe yollanırlar (88/4)

Kaynar bir kaynaktan içirilirler (88/5)

Onlar için (zehirli olan) dari’ dikeninden başka bir yiyecek yoktur (88/6)

Ne doyurup-semirtir ne açlıktan korur (88/7)

Ayetlerimizi inkar edenler ise sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş’eme) (90/19)

Kapıları kilitlenmiş bir ateş onların üzerinedir (90/20)

Artık sizi ‘alevleri kabardıkça kabaran’ bir ateşle uyardım (92/14)

Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz; (92/15)

Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir (98/6)

Kimin tartıları hafif kalırsa (101/8)

Artık onun da anası (son durağı) haviyedir (uçurum) (101/9)

Onun ne olduğunu (mahiyetini) sana bildiren nedir? (101/10)

O kızgın bir ateştir (101/11)

Arkadan çekiştirip duran kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline; (104/1)

Ki o mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır (104/2)

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor (104/3)

Hayır; andolsun o ‘hutame’ye atılacaktır (104/4)

Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? (104/5)

Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir (104/6)

Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar (104/7)

O onların üzerine kilitlenecektir; (104/8)

(Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır) (104/9)

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız (102/5)

Andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz (102/6)

Sonra onu gerçekten yakîn gözüyle (Ayne’l Yakîn) görmüş olacaksınız (102/7)

Ebu Leheb’in iki eli kurusun; kurudu ya (111/1)

Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı (111/2)

Alevi olan bir ateşe girecektir (111/3)

Eşi de; odun hamalı (ve) (111/4)

Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak (111/5)

Evet sıra sizde: Sizde buradakilerden farklı ve yeni cehennemle ilgili sözünüzü yazmak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. NazlimCafe.com

Güzel Sözler Diğer Alt Başlıklar

Anlamlı sözler
Aşk sözleri
Sevgi sözleri
Aile için sözler
Aşk espirileri
Ayrılık sözleri
Aldatma sözleri
Ağır sözler Ağır abi sözleri
Duygusal sözler
Etkileyici sözler
Espirili sözler
Komik sözler
Romantik sözler
Sevgi sözcükleri
Sitem sözleri
Nefret sözleri
Kısa ihanet sözleri
ingilizce sözler
ingilizce komik sözler
ingilizce aşk sözleri
ingilizce atasözleri
ingilizce özlü sözler
iyi geceleler sözleri
özlü sözler
özlü aşk sevgi sözleri
özlem sözleri
Hasret sözleri
Yalnızlık sözleri
Damar sözler
Arabesk sözler
Jilet sözler
Delikanlı sözleri
Harbi sözler
Baba sözler
Kral sözler
Serseri sözleri
Racon sözler laflar
Mafya sözleri
Kurtlar vadisi sözleri
Acı acılı sözler
üzüntülü sözler
Kapak sözler
ölüm sözleri
isyan isyankar sözleri
Kısa sözler
Almanca aşk sözleri
Almanca atasözleri
Almanca özlü sözler
Asker sözleri
Bilinmeyen sözler
Sevgiliye güzel sözler
Almanca güzel sözler
Spor sözleri
Beşiktaş sözleri
Fenerbahçe sözleri
Galatasaray sözleri
Ramazan Bayramı sözleri
Elveda sözleri
şirin sözler
Sağlık sözleri
Kötü sözler
öğrenci sözleri
öğrenci sözlüğü
üzücü sözler
Kırıcı sözler
Ramazan Ramazanla ile ilgili sözler
Oruç Oruçla ile ilgili sözler
Mutluluk sözleri
Enteresan sözler
Makara sözler
Yeni sözler
Cep sms sözleri
Geyik sözler
Süslü sözler
Sinir edici sözler
Sempatik sözler
Kaliteli sözler
Kötülükle ile ilgili sözler
Küçük sözler
Kıymetli erdemli sözler
Kibar sözler
Komik özlü sözler
ilahi sözleri
Manyak sözler
Milli sözler
Unutulmaz Aşk sözleri
Platonik aşk sözleri
Rap sözleri
Sevimli sözler
Sert sözler
Sihirli sözler
Sevenler için sözler
Sıradan sözler
Özel sözler
Özgür sözler özgürlük sözleri
Ürpertici sözler
Ülkücü sözleri
Yalanla ilgili sözler
Küçük Emrah sözleri
İyi sözler
Umut sözleri
Ufak sözler
Uğurlu sözler
Janjanlı sözler
Cumhuriyet Bayramı sözleri
Deli dolu sözleri
Dini sözler
Dostluk sözleri
özenli sözler
özür sözleri
Pişmanlık sözleri
özür dileme sözleri
Manalı sözler
Mevlana sözleri
Harika sözler
Süper sözler
Tatlı sözler
Evlilik evlenme teklifi sözleri
çocuklarla ilgili sözler
ilginç sözler
Geçmiş olsun sözleri
Farklı sözler
Değişik sözler
Efsane sözler
Unutulmaz sözler
Orjinal sözler
iltifat sözleri
Değerli sözler
Hoş sözler
Hüzünlü sözler
Kırgınlık sözleri
Bomba sözler
Karizma sözler
Teklif sözleri
Aşkla ile ilgili sözler
Aşık edici sözler
Sevmekle ile ilgili sözler
Ağlatan sözler
Anlamsız sözler
Akıllı sözler
Acımasız sözler
Adam gibi sözler
Af dileme sözleri
Zalim sözler
Barış barışma sözleri
Büyüleyici büyülü sözler
Bilgisayar sözleri
Can alıcı sözler
Can yakan can yakıcı sözler
Candan sözler
Cennetle ile ilgili sözler
Cehennemle ile ilgili sözler
çılgın sözler
Dikkat çekici sözler
çapkınlar için sözler
Düğün Davetiye sözleri
Dertli sözler
Duyulmamış sözler
Dramatik sözler
Dokunaklı sözler
Doğru sözler
Efkarlı sözler
Eski sözler
Eski sevgiliye söylenecek sözler
Eğitimle ile ilgili sözler
Atatürkün eğitimle ile ilgili sözleri
Erkekler için sözler
Kadınlar için sözler
Fedakarlık sözleri
Fransızca güzel sözler
Hollandaca güzel sözler
Hatıra sözleri
Havalı sözler
Uyuz sözler
Kocam için sözler
Karım için sözler
ürkütücü sözler
Korkuyla ilgili sözler
Küsmekle ile ilgili sözler
Hayatla ile ilgili sözler
Muhteşem sözler
Mektup sözleri
Nasihat sözleri
Neşeli sözler
Gıcık sözler
Gülle ile ilgili sözler
Gıybetle ile ilgili sözler
Gurur verici sözler
Kardeşlik sözleri
ibretlik sözler
içten sözler
iftar sözleri iftar duaları
inci sözler
itici sözler laflar
intihar sözleri
intikam sözleri
insanla ilgili sözler
iğneli iğneleyici sözler
Terk edilme sözleri
Tekerlemeler Tekerleme sözleri
Kamyon arkası sözleri
Araba arkası yazıları
Motor sözleri yazıları
Minibüs yazıları sözleri
Kamyon arkası yazıları
Kısa şöför sözleri
Düşündürücü sözler
Zehir gibi sözler
Şekilli renkli sözler
Vefat taziye sözleri
Yararlı faydalı sözler
Yıkıcı sözler
Kıl sözler kıl edici sözler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir